Collaboration Data Objects 6.5.7974.0

Collaboration Data Objects 6.5.7974.0

AIT Microsoft® Glossaries Team – Shareware –
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Collaboration Data Objects là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi AIT Microsoft® Glossaries Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Collaboration Data Objects là 6.5.7974.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Collaboration Data Objects đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Collaboration Data Objects đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Collaboration Data Objects!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Collaboration Data Objects cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản